R&D

За да подобрява непрекъснато конкурентоспособността на пазара, той обръща повече внимание на систематичното управление и професионалната дейност и непрекъснато подобрява собствените си научноизследователски способности.

То си сътрудничи сСеверозападен университет, Северозападен селскостопански и горски университет, Нормален университет в Шанси и други научни изследвания Учебните единици си сътрудничат за създаване на лаборатории за научноизследователска и развойна дейност за разработване на нови продукти, оптимизиране на процеси, увеличаване на добивите и непрекъснато подобряване на цялостната сила. други институции Задълбочено стратегическо сътрудничество за съвместно осигуряване на стриктни възможности за контрол на качеството на продуктите.

1
2
f8940106d536c43b583fc64b5e246f7f