QA&QC

Глобална система за доставки на суровини

● Стриктно одобрение на избора на доставчик.

● Системата за проследяване

Събиране и анализ на суровини

● Анализ Анализ на суровината

● Проверявайте стриктно замърсителите

производство

● Строга обработка по ISO9001, HACCP

● Анализ на всеки етап от обработката

Проверка на готовия продукт

● QA&QC ще тества всяка партида преди складиране.

● Предлагайте COA за всяка партида

● Контролът на качеството е успешен

Складиране

● Продуктов склад

● Съхранение на стоките в добре затворен контейнер далеч от влага, светлина, кислород.